Затверджено антикорупційну програму Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на 2023–2025 роки. Цей стратегічний документ визначатиме процес управління корупційними ризиками з урахуванням державної антикорупційної політики, пише ЦТС.

Зазначається, що впродовж двох місяців в Агентстві відновлення працювала робоча група, яка займалася оцінкою корупційних ризиків, досліджувала внутрішнє та зовнішнє середовище організації, проводила аналіз та ідентифікацію ризиків та заходів з їх мінімізації. До процесу оцінки також були залучені консультанти з антикорупційних питань від Базельського інституту управління та USAID. 

За результатами оцінки, в середовищі Агентства відновлення ідентифіковано 38 корупційних ризиків та визначено заходи щодо їх мінімізації. За кожним заходом мінімізації закріплено виконавців, термін та індикатор виконання.

Крім того, наразі Служби відновлення в регіонах на завершальному етапі затвердження власних антикорупційних програм.

Проект програми кожної Служби відновлення розміщено на їх офіційних ресурсах для ознайомлення та подальшого публічного обговорення всіх зацікавлених сторін. 

Оцінювання корупційних ризиків здійснювалося з урахуванням Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555.