На сьогоднішній день є недостатня кількість терміналів мультимодальних перевезень та їх недосконале нормативно-правове регулювання. Державна підтримка мультимодальних перевезень та розбудови об'єктів транспортно-логістичної інфраструктури незначна, а наявні обмеження ринку залізничних контейнерних перевезень та відсутній інвестиційно сприятливий клімат гальмують їхній розвиток. Забезпечення належного обсягу мультимодальних перевезень наша транспортна система просто не витягує через недостатній рівень розвитку логістичної інфраструктури. Це одночасно знижує її конкурентоспроможність та гальмує вихід української продукції на світовий ринок. Крім того, через відсутність мультимодальных терміналів на більшій частині території України, 80% контейнерів перевозиться автомобільним транспортом.

Контейнерні перевезення

Досвід країн, які є експорторієнтованими та вступили в ЄС, показав істотне зростання контейнеризації перевезень. В той час, як середній рівень контейнеризації в ЄС становить 45%, галузь контейнерних перевезень в Україні знаходиться на початковому етапі розвитку і становить менше 1%. Контейнеризація у нас складає 0,5%, а кількість терміналів - 7. При цьому обсяг перевезень залізницею - 0,13 млн TEU за кількістю регулярних сполучень -  9. Натомість, подивіться на показники країн-членів ЄС -  контейнеризація складає загальний показник в 45%, більше 200 терміналів та обсяг перевезень залізницею - 30 млн TEU за кількістю регулярних сполучень понад 400.

Економіка України довгий час була спрямована на роботу з країнами СНД, і, як наслідок, у нас майже відсутня необхідна інфраструктура контейнерних перевезень. В даний час відбувається процес переорієнтації товаро-транспортних потоків, проте є ризики залишитись сірою зоною в міжнародній мережі контейнерних перевезень через відсутність державної політики та відсутність розвинутої інфраструктури.

Screenshot - 22_08_2018 , 12_12_37  

Що треба для вирішення цих проблем?

Насамперед, вдосконалення нормативно-правової бази та закладання механізмів фінансування. Статистика, зазначена вище, краще за все показує, що приклад ми маємо брати саме з європейських країн. Тому в даному випадку ми говоримо про законопроект "Про мультимодальні перевезення", який розроблено відповідно до Угоди про асоціацію Україна - ЄС та плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, і в основі якого лежать саме європейські директиви.

Даний законопроект визначатиме правові та організаційні засади мультимодальних  перевезень  вантажів і спрямований на створення умов для їх розвитку та вдосконалення. Фактично, він регулюватиме правовідносини, що виникають між учасниками мультимодального перевезення, зокрема під час організації та надання послуги  мультимодального перевезення, а також визначатиме права та обов’язки  оператора, замовника та власників терміналів мультимодального перевезення.

 

Очікувані результати:

(1) спрощена процедура перевезення вантажу двома або більше видами транспорту;

(2) правове підґрунтя та державна підтримка для розвитку мультимодальних перевезень в Україні з урахуванням досвіду та найкращої практики держав-членів Європейського Союзу, що надалі  розвиватиме ринок послуг комбінованих перевезень (більша частина маршруту приходиться на внутрішній водний, морський, авіаційний або залізничний шляхи, а відрізок маршруту автомобільними шляхами є максимально коротким;

(3) врегулювання питань відповідальності перед вантажовідправником за пошкодження та знищення чи втрату вантажу.

Як наслідок, відбуватиметься розвиток транспортно-логістичної інфраструктури у сфері мультимодальних перевезень, зокрема, шляхом створення інвестиційно сприятливого клімату для розбудови мережі мультимодальних терміналів, а також збільшаться обсяги перевезень вантажів територією України енергоефективними видами транспорту.

За попередніми даними за 10 років після впровадження основних пропонованих рішень:

- буде побудовано, як мінімум, 7 терміналів в основних точках концентрації вантажопотоків (загальні інвестиції  7,4 млрд. грн);

- буде створено понад 1000 робочих місць на нових терміналах та в суміжних галузях;

- близько 30% контейнерних перевезень буде зміщено с автомобільного на мультимодальний транспорт  (>200 км).

Сукупний позитивний ефект від реалізації - це сприяння розвитку транспортної та виробничої галузей, зростання валютної виручки у торговому балансі України та якісна інтеграція української транспортної системи в транспортну систему ЄС.

 

Механізм розвитку

Законопроект перебуває на стадії погодження центральними органами виконавчої влади та проходить активне експертне обговорення. Нам необхідно ще здійснити додаткові фінансово-економічні розрахунки для реалізації положень щодо надання державної допомоги, а також податкові пільги для транспортних засобів, які здійснюють комбіновані перевезення вантажів.

Ми прагнемо створити якісний правовий механізм, який матиме реальний ефект, при цьому враховуючи інтереси перевізників, експедиторів та вантажовласників. Це важливо для забезпечення формування та реалізації комплексної політики ринку послуг у сфері мультимодальних перевезень.