Весь минулий рік ми розповідали про пріоритетні проекти Міністерства інфраструктури, які були або досі реалізовуються разом з європейськими експертами за підтримки та фінансування представництва ЄС в Україні.

Одним з них є трирічний проект ЄС "Допомога органам влади України в удосконаленні менеджменту циклом інфраструктурного проекту" (МЦІП), який фактично допомагає українському урядові та державним структурам покращити інвестиційний клімат у транспортній галузі України для фінансування важливих інфраструктурних проектів.

Та якщо минулого року ми ще говорили про майбутні плани, то сьогодні я вже готовий розкрити деякі карти та поділитися сформованим графіком пріоритетних заходів по імплементації наших амбітних планів.

 

Які пріоритети включає в себе наш "Комплексний план дій"?

Комплексний план дій охоплює усі законодавчі, адміністративні, виробничі, фінансові та організаційні удосконалення, які повинні бути реалізовані у коротко- (1 рік), середньо- (3 роки) та довготерміновій (понад 3 роки) перспективі. 

Удосконалення державних та місцевих програм транспортної інфраструктури

Передбачає створення у складі існуючого в МІУ Департаменту стратегічного розвитку інфраструктури та інвестицій відділу транспортної інфраструктури. Цей відділ візьме на себе обов’язки з координації планування транспортних та інфраструктурних проектів національного значення для всіх видів транспорту та займатиметься підготовкою "портфелю" таких проектів.

Нам, в свою чергу, треба буде оцінити готовність проектів для їх включення до портфелю. Основні критерії оцінки - попередня проектна документація та загальна цінова доступність для держбюджету або розпорядників коштів.

Частково фінансування очікується від Мінфіну, який водночас повинен погоджувати включення проектів до "портфелю". Крім того, у МІУ буде повністю сформовано базу усіх інфраструктурних проектів - які виконано, які виконуються та майбутніх.

Удосконалення програм також передбачає внесення змін до ЗУ "Про засади державної регіональної політики" щодо обов’язкової вимоги розробки транспортних майстер-планів на рівні області відповідно до Національної транспортної стратегії.

Відбір найкращих рішень для транспортної інфраструктури з різних альтернатив

По-перше, важливо визначити "інструментарій" для ініціаторів проектів, а також відповідальних осіб стосовно попередньої оцінки та відбору проектів. Це може бути або розробка окремого керівництва, або ж визначення серед існуючих керівництв - ЄС або МФО.

По-друге, маємо задачу із внесення змін до Постанови КМУ № 571 з метою чіткого визначення необхідності мультикритеріального методу попередньої оцінки та забезпечення певного керівництва щодо відмінності ваги пріоритетів серед різних критеріїв відбору відповідно до різної транспортної стратегії. Друга альтернатива - розробка нової постанови.

Третє - і одне з ключових - розробка посібника "Керівництво з попередньої оцінки проектів" на основі документації ЄС "Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tools for Cohesion Policy 2014-2020". Посібник визначатимеме послідовність розробки документації та рівень її деталізації на етапі попередньої оцінки. 

Удосконалення бюджетного процесу та покращення координації на центральному та місцевому рівнях.

Цей пункт потребує внесення змін до Законів "Про засади державної регіональної політики" та "Про стимулювання розвитку регіонів". Нам необхідно розробити принцип "загального операційного гранту", який передається з державного бюджету в бюджети місцевих органів та включає всі типи видатків (капітальні та поточні витрати), як це використовується у більшості країн ЄС. 

Удосконалення реалізації проектів ДПП та концесій

В першу чергу, чекаємо на затвердження Верховною Радою нового закону про концесії, який пройшов перше читання.

По-друге, безпека. Це дуже важливий пункт для нас. Ми створимо єдину базу даних можливих проектів ДПП з обґрунтуваннями доцільності (концесії, ДПП, КГП).

По-третє, організовуватимемо обмін досвідом з міжнародними учасниками ДПП стосовно відповідних проектів, реалізованих у подібних країнах, щодо ДПП, концесій, контрактів на громадські послуги, контрактів ПБЕП (DBOT).

Крім того, план включає підготовку технічної записки щодо методу оцінки, порівняння, відбору на етапі закупівлі пропозицій концесій або ДПП.

Покращення фінансування МФО

Ми вирішили, що для початку проаналізуємо основні причини затримки проектів, які фінансуються МФО. Потім, за результатами аналізу, підготуємо план дій для виконання заходів мінімізації негативного впливу.

В свою чергу акредитовані Мінрегіоном контролюючі органи повинні бути навчені оцінці відповідності проектної та кошторисної документації процедурам ЄС, і над цим ми також працюватимемо. 

Удосконалення підготовки кошторисів

Тут почнемо з перегляду Закону "Про ціни та ціноутворення" та Закону "Про інвестиційну діяльність" та внесення змін, якщо потрібно.

Також внесення змін потребує і Постанова КМУ № 70 щодо визнання європейських чи міжнародних методів формування кошторисів на всіх етапах проекту транспортної інфраструктури для проекту, який фінансується МФО, та проекту, розробленого за допомогою ВІМ технологій.

Окрім цього, запланували створення Мінрегіоном нового типу бази даних орієнтовних цін для проектів транспортної інфраструктури на основі діючих ринкових цін в Україні. Ця база даних буде використовуватися під час етапу попередньої оцінки проекту для встановлення відповідності кошторисів, запропонованих ініціатором проекту, типовому діапазону ціни. 

Удосконалення етапів проектування та їх узгодженості

Удосконалення етапів проектування також починаються із внесення змін до Постанови № 560. Це стосуватиметься проектів, які фінансуються за кошти МФО, щодо визнання європейського або міжнародного процесу проектування транспортної інфраструктури.

Цінова політика також має бути змінена. Так, максимальна ціна, на мою думку, повинна зазначатися у тендерній документації і не повинна регулюватися адміністративно.

Зокрема, замість простого посилання на ДБН, буде забезпечено перегляд форм тендерної документації щодо вимоги обов’язкових детальних технічних специфікацій для відбору проектувальника.

Удосконалення системи ліцензування на допуск до діяльності

Удосконалення даної системи полягає у визначенні ліцензій або сертифікації, яка повинна бути збережена діючою в Україні щодо окремих або вразливих елементів або сторін транспортної інфраструктури. Крім того, необхідним буде внесення змін до Наказу Мінрегіону № 92 з метою відображення вимог Директиви 2005/36/ЄС про визнання професійних кваліфікацій. 

Удосконалення етапу будівництва, узгодженості та організації

Окрім, звісно, внесення змін до Наказу МЕРТ № 680 (від 13 квітня 2016р.) про затвердження примірної тендерної документації стосовно вимоги у тендерній документації щодо плану управління проектом, плану забезпечення якості та графіку відповідно до предмету тендерної документації - проектування, будівництво, будуть внесені зміни і в самі тендерні процеси.

Так, у випадку тендеру на проектування, тендерна документація включатиме також плани конфігурації та взаємодії, а у випадку тендеру на будівництво – плани випробувань та введення в експлуатацію.

На етапі тендеру також повинні надаватися стислі описи цих планів. І як мінімум, для Плану управління проектом та Плану забезпечення якості. 

Удосконалення процесу введення в експлуатацію, затвердження після будівництва

Тут ми говоримо про надання окремих керівних документів стосовно випробувань та введення в експлуатацію, на підтримку міжнародної практики розробки заходів з випробувань та введення в експлуатацію під час розробки проекту.

Покращення процесу закупівлі

Розробимо або надамо (за наявності) інструменти окремого керівництва, механізмів, доступних для суб’єктів, що проводять закупівлю, та призначених для методу якісної оцінки, та проведемо навчання на цій основі.

І це ще не все

Крім усього вищезазначеного, зміни та дії стосуватимуться удосконалення контрактів на технічне утримання (реформування ДАК "Автомобільні дороги України" на основі передового досвіду ЄС), удосконалення аспектів моніторингу проекту (навчання моніторингу керівників проектів на центральному рівні), а також внесення змін до Постанови КМУ № 560 для включення зобов’язання реалізації та моніторингу проектів на підставі документації з управління проектом та конкретних результатів та наслідків тощо.

Вже скоро Україна стане ближча до країн Євросоюзу, зокрема, в сфері транспорту. Ми працюємо не тільки із зовнішнім ринком та змінами - ми реформуємо галузь із середини, і саме це відрізняє Україну кілька років тому від України, яку ми бачимо сьогодні.