7 квітня 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження "Про затвердження плану заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року". Національна транспортна стратегія Drive Ukraine 2030 є основним програмним документом, що визначає розвиток транспортної галузі на 10 років. Схвалений урядом План з реалізації цієї Стратегії визначає конкретні етапи та терміни виконання заходів, необхідні для забезпечення ефективної діяльності та комплексного розвитку галузі в цілому. Документ був розроблений за підтримки представництва Євросоюзу в Україні та відображає реалізацію євроінтеграційних зобов’язань нашої держави в галузі транспорту. Це і впровадження Європейського "зеленого курсу" та заміна громадського транспорту на більш сучасний та екологічний, і покращення послуг із перевезення пасажирів, і розвиток велосипедної інфраструктури. Проєктнеодноразово обговорювався за широкого кола учасників - фахівців, експертів галузі, представників бізнесу, регіонів, громадськості, а також містить детальні кроки з реалізації всіх завдань, визначені суми та джерела фінансування.

План заходів передбачає розробку, впровадження та реалізацію конкретних дій із забезпечення виконання завдань щодо досягнення конкурентоспроможності та ефективності транспортної системи України, створення умов для інноваційного розвитку транспортної галузі та глобальних інвестицій, безпечного для суспільства, екологічно чистого та енергоефективного транспорту, а також для безперешкодної мобільності та міжрегіональної інтеграції. Відповідно до Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року розробляються трирічні плани заходів, що включатимуть визначення ключових завдань та заходів; відповідальний орган; строк виконання; основні етапи; оцінку ресурсів та витрат.

Які основні положення Плану заходів НТС 2030?

підсилення інституційної спроможності органів виконавчої влади в транспортній галузі;

* забезпечення проєктування та розробки моделі майбутньої транспортно-логістичної системи на підставі статистичних даних, якісної діагностики та правильного сегментування, визначення ефективних напрямів розвитку транспортно-логістичної системи країни;

* вдосконалення умов перевезень пасажирів та вантажів, забезпечення збалансованого розвитку всіх видів транспорту та розвиток мультимодальних/комбінованих перевезень;

* розробка нормативів у сфері стандартизації рівня якості надання транспортно-логістичних послуг для вирішення завдання щодо регулювання доступу перевізників, експедиторів та логістичних операторів на ринки транспортних послуг;

* проведення суттєвої модернізації наявних та будівництва нових об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури та рухомого складу для задоволення потреб економіки в наданні якісних послуг із перевезень з урахуванням ресурсних та екологічних обмежень, зменшення транспортної складової у вартості продукції;

* участь у міжнародних транспортно-логістичних проєктах, що сприятиме залученню додаткових транзитних потоків територією України;

* імплементація сучасних інноваційних технологій на транспорті та створення сучасної інформаційно-комунікаційної інфраструктури, зокрема, розробка програми (стратегії) цифровізації українського транспортного сектору, освоєння нових цифрових бізнес-моделей та створення "дружніх" платформ взаємодії з клієнтами;

* підготовка висококваліфікованих кадрів шляхом розвитку вищої освіти та бізнес-програм підвищення кваліфікації;

* удосконалення державного управління безпекою на транспорті та його екологічної складової відповідно до міжнародних стандартів;

* розвиток транспортних перевезень пасажирів між регіонами країни та розвиток міських транспортних мереж.

План заходів містить визначені кроки з реалізації завдань та пріоритетів транспортної політики, формування ефективного державного управління та визначає напрями розвитку галузі. Для реалізації Плану заходів визначено інфраструктурні проєкти, регуляторні зміни, відповідальні органи, строки виконання, очікувані результати та зв’язок між ключовими завданнями, надано оцінку ресурсів.

Ефективне виконання плану заходів забезпечуватиметься використанням відповідних інструментів моніторингу ключових показників ефективності та посилення інституціональної спроможності Міністерства інфраструктури України, інших центральних органів виконавчої влади. У рамках здійснення моніторингу реалізації Плану заходів буде утворено моніторинговий комітет, до складу якого увійдуть представники зацікавлених органів влади, громадських організацій, бізнесу, засобів масової інформації, та передбачається підготовка й оприлюднення щорічного звіту про стан виконання плану заходів. За результатами оцінки виконання Плану заходів та аналізу Транспортної моделі можливо вносити зміни до переліку інфраструктурних проєктів.

Для реалізації інфраструктурних проєктів використовуватимуться визначені джерела фінансування (власні кошти підприємств, кошти державного і місцевих бюджетів, залучені приватні інвестиції та інвестиції міжнародних фінансових організацій). Стратегічна екологічна оцінка та оцінка впливу на довкілля, у тому числі на здоров’я населення, проводилася з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку".

Основні інфраструктурні проєкти, заплановані на 2021 рік:

* розпочати проеєкти будівництва другої колії на ділянці Долинська-Миколаїв із електрифікацією та залізничної колії європейського зразка 1435 мм на ділянці Мостиська-Скнилів;

* виконати не менш як 30 відсотків робіт із будівництва першої черги аеродромного комплексу в аеропортах Дніпра та Вінниці;

* провести капітальний ремонт на Канівському, Каховському та Київському судноплавних шлюзах;

* поповнити парки трамваїв, тролейбусів, автобусів, електробусів, вагонів метрополітену в містах України в кількості не менш як 90 одиниць;

* ввести в експлуатацію 4500 км автомобільних доріг загального користування державного значення;

* ввести в експлуатацію не менш як 100 нових автоматичних систем Weigh-in-Motion.

План заходів Національної транспортної стратегії 2030 є комплексним документом, бо проєкт погоджувався понад 2 роки, і не тільки з центральними органами виконавчої влади, облдержадміністраціями - він обговорювався з МФО (ЄБРР, ЄІБ, Світовий банк) та, з огляду на транскордонний вплив, - із країнами-сусідами ЄС. Під час розробки проєкту Плану заходів запроваджено збалансований підхід, що реагує на майбутнє зростання і зміну попиту на транспортні послуги, сприяючи економічному розвитку, підвищенню якості життя населення й ефективному використанню ресурсів. Результатом реалізації Плану заходів повинно стати формування єдиного транспортного простору України, в якому буде ефективно інтегрована транспортна інфраструктура національного й регіонального рівнів, транспортна інфраструктура вантажовласників, створено єдине інформаційне середовище взаємодії різних видів транспорту.