имо

Проведення аудиту не тільки покаже спроможність України до виконання міжнародних зобов’язань (що дуже важливо), а й стане поштовхом до розвитку всього морського напрямку нашої країни, зокрема окреслить проблемні питання регулювання та визначить необхідні реформи. Наближення України до стандартів ІМО, якого ми досягнемо - це надійне підґрунтя для формування сталого розвитку України як держави, яка в майбутньому зможе відповідати вже найвищим світовим стандартам у сфері безпеки мореплавства та захисту морського середовища.

 

Що було зроблено?

Підготовчий процес до цієї події тривав три останніх роки. Ми розпочали реформи морської галузі України в 2015, коли разом з іноземними експертами було проведено ряд заходів для того, щоб Україна хоча б могла наблизитись до початку виконання умов, визначених ІМО. У 2017 році Україна приєдналася до Міжнародної конвенції про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах та Міжнародної конвенції про рятування 1989 року.

Це означає вдосконалення національної нормативно-правової бази України шляхом розробки та прийняття цілого ряду нормативно-правових актів для адаптації міжнародних стандартів у сфері торговельного мореплавства та забезпечення виконання Міжнародних конвенцій ІМО. Крім того, ми отримали експертну оцінку іноземних фахівців стосовно наявного процесу імплементації в Україні обов’язкових інструментів ІМО. Їхній звіт із рекомендаціями щодо першочергових заходів став точкою відліку для прийняття необхідних нормативно-правових актів.

18 травня 2018 року у штаб-квартирі ІМО в Лондоні відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародною морською організацією щодо участі в системі аудиту держав - членів ІМО.

Відповідно, Мініфраструктури розробило та на Уряді схвалили нові Стратегічні напрями виконання міжнародних зобов’язань України у сфері безпеки торговельного мореплавства та охорони навколишнього природного середовища від забруднення та впровадження обов’язкових інструментів ІМО до 2022 року.

 

Інспекція EMSA

20 квітня 2018 року завершилась робота інспекційної місії Європейського агентства з морської безпеки (EMSA). Інспектори здійснили в Україні планову перевірку національної системи освіти, підготовки та дипломування моряків, медичних стандартів на предмет виконання вимог Міжнародної конвенції ІМО про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (ПДНВ), та Директиви 2008/106/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року про мінімальний рівень підготовки моряків.

Головною метою перевірки є підтвердження відповідності національної системи освіти, підготовки, медичних стандартів та дипломування моряків в Україні вимогам ПДНВ. Європейське агентство з морської безпеки (EMSA) оцінює національні системи освіти від імені держав - членів ЄС навіть у країнах, які не входять до Європейського Союзу.

Дорожньою картою реформ є Стратегія  імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 11 жовтня 2017 р. № 747-р.

 

План реформ

Україна виконала заходи, передбачені резолюцією А.1067(28) «Рамкові принципи та процедури системи перевірки держав-членів ІМО» для підготовки до аудиту ІМО. Під час підготовки до аудиту основною метою було наближення України до стандартів у сфері безпеки мореплавства та захисту морського середовища, визначених у міжнародних конвенціях ІМО, стороною яких є Україна, а також у прийнятих 04.12.2013 на 28-й сесії Асамблеї ІМО обов’язкових для виконання державами - членами ІМО, Кодексі з імплементації інструментів ІМО (резолюція A.1070(28)) та Рамкових принципах і процедурах системи аудиту держав - членів ІМО (резолюція A.1067(28)).

Відповідно до рекомендацій експертів ІМО, утворено Державну службу морського та річкового транспорту України. Морська адміністрація вже з 1 серпня цього року офіційно реалізовуватиме державну політику у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті на основі результатів аудиту.

Аудит ІМО - це знакова подія проведення повного аналізу якості та рівня виконання відповідних міжнародних конвенцій та резолюцій ІМО Україною, що є основою для покращення рівня виконання зобов’язань України як держави прапора, держави порту та прибережної держави шляхом вдосконалення нормативно-правової бази, інструментів та механізмів роботи.