Засіданню передувала робота двох робочих груп на протязі року, до складу яких входять представники АМПУ:

1. З розробки Керівництва по впровадженню Морського єдиного вікна (далі Керівництво) (робоча група з електронного бізнесу - основна).

2. З розробки довідника елементів даних документів ІМО (далі Компендіум) (кореспондентська робоча група в рамках основної).

Компендіум включає терміни всіх елементів даних всіх документів ФАЛ та звіт з питань морської безпеки, що надає судно на прихід до порту, їх структуру, форму і співставлення між собою. Зараз триває робота всесвітньої митної організації (WCO), Економічної комісії ООН (UNECE) і міжнародної організації стандартизації (ISO) із мепінгу елементів даних Компендіуму з їх існуючими моделями даних для отримання єдиного світового стандарту для морського транспорту.

Керівництво включає принципи впровадження та підтримки єдиних вікон. На жаль, під час робочої групи згоди щодо основних розділів (формати, технології, взаємодія вікон між собою, підтримка та ін.) так і не дійшли через відмінність існуючих систем та національних особливостей. Але всі члени погодилися з необхідністю розділення єдиного вікна портового співтовариства (PSW) (український приклад ІСПС) і торгового єдиного вікна (TSW)(український приклад митного єдиного вікна). Ця думка повністю відповідає діючій моделі функціонування ІСПС та врахована нами при розробці концепції нового Морського єдиного вікна в Україні. У цілому, саме Керівництво дуже схоже з рекомендаціями ООН 33,34,35 та новою рекомендацією 36 (інтероперабельність вікон, тобто принципи їх взаємодії), що щойно була прийнята. На це, зокрема, постійно звертають увагу різні члени робочої групи.

На порядку денному 42 сесії були наступні основні питання:

1. Засідання робочої групи з електронного бізнесу.

 2. Перегляд пояснювальної інструкції до конвенції ФАЛ.

3. Вибір головуючого ФАЛ та його заступника на наступний рік.

Щодо першого питання:

Мною було звернуто увагу на те, що інформація, якою обмінюються судно та «берег», це не тільки ФАЛ документи і інформація з морської безпеки, але і багато іншої інформації, необхідної різним учасникам портового співтовариства, та запропоновано провести інвентаризацію існуючих практик обміну інформацією, провести аналіз додаткової інформації та включити її до Компендіуму.

Іншими членами також було звернуто увагу на необхідність ФАЛ налагодження співпраці між різними комітетами ІМО, які розробляють форми звітів, зокрема MSC (з безпеки судноплавства) і MEPC (з екологічної безпеки), та взяття на себе лідируючої ролі у питаннях звітності суден.

Також робоча група погодилась із пропозицією Норвегії переглянути роботу ІМО з урахуванням запровадження електронних автоматичних звітів безпосередньо із судна (тобто без участі морського агента!) та дійшла висновку, що системи автоматичної звітності судна, єдине вікно та електронна навігація взаємопов’язані.

Вкрай важливим група вважає координацію процесу впровадження Конвенції ФАЛ з боку національних комітетів із спрощення процедур торгівлі, врахування рекомендацій ЄЕК ООН та розробку механізмів оцінки виконання Конвенції ФАЛ.

Деякі члени проявили занепокоєння з приводу того, що з наступного року електронні документи в державах-членах ІМО набувають статусу обов’язкових, національні органи поспішно створюють єдині вікна без будь-якого контролю, а Керівництво та Компендіум досі не готові.

Кореспондентська робоча група прозвітувала про свою роботу щодо розробки Компендіуму.

Що стосується розробки прототипу єдиного вікна, то члени групи, з якими я спілкувався з цього приводу, дивляться на це питання дуже скептично, у зв’язку з тим, що в більшості країн вже існують різні PSW та, враховуючи велику кількість національних особливостей.

За результатами засідання вирішено:

  1. Провести інвентаризацію всіх документів ІМО (не лише документів ФАЛ), що можуть відноситись до інтерфейсу судно/берег між всіма комітетами ІМО;
  2. Опрацювати прототип морського єдиного вікна до 45 сесії ФАЛ, тобто до 2021р.;
  3. Погодити новий формат, додати вимоги щодо захисту персональних та конфіденційних даних, продовжити співставлення елементів даних та звітувати про прогрес щодо Компендіуму на наступній сесії ФАЛ;
  4. Залучити членів ІМО, в яких впроваджені єдині вікна, надати додаткову інформацію для наповнення таблиці елементів даних;
  5. Завершити розробку Керівництва до наступної сесії ФАЛ.

В рамках виконання рішення п.4. домовились, що Україна проведе аналіз всієї інформації, якою обмінюються всі члени портового співтовариства під час заходу, перебування та виходу судна із порту, на предмет її відповідності проекту Компендіуму та надасть до секретаріату ФАЛ перелік інформації, яка відсутня в проекті.

Щодо другого питання:

  1. Вирішили включити до інструкції розширені пояснення щодо заповнення маніфесту небезпечних вантажів;
  2. Рекомендувати не надавати конфіденційну інформацію про нелегальних пасажирів, які об’явили себе біженцями, до держави походження;
  3. Не включати до Компендіуму інформацію санітарного свідотства та міжнародного ветеринарного сертифікату. В той же час комітет погодив необхідність електронної передачі усіх сертифікатів.

Щодо третього питання:

Завершились повноваження діючого голови ФАЛ Юрія Меленаса (представника РФ) та обрано нового голову Марину Анксель (представник Швеції).

Також під час перебування в IMO стало відомо про розробку Європейською Комісією законопроекту щодо встановлення Європейського єдиного вікна та визнання Директиви 2010/65/ЕС (яка є обов’язковою для впровадження в Україні) не дійсною (документ 2018/0139 (СOD). Документ представлений на розгляд Європейського парламенту та Ради.

У разі його прийняття всі держави-члени ЄС повинні будуть замінити всі свої системи на єдину уніфіковану електронну систему морського єдиного вікна, яка розроблена Європейським агентством з безпеки мореплавства (EMSA)!!!