Статтею 1 Закону України "Про морські порти України" (далі – Закон)  визначено, що морський порт це визначені межами територія та акваторія, обладнані для обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних та експедиційних робіт, а також інших пов’язаних з цим видів господарської діяльності.

Статтею 8 Закону визначено що межами морського порту є межі його території та акваторії. Межі території морського порту визначаються і змінюються Кабінетом Міністрів України, виходячи з положень Земельного кодексу України. Межі акваторій морських портів визначаються і змінюються Кабінетом Міністрів України без порушення меж акваторій суміжних морських рибних портів та річкових портів. Відведення акваторії морського порту (надання в користування) адміністрації морських портів України здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України відповідно до закону.

Межі акваторій морських портів Кабінетом Міністрів України визначені.

Межі територій морських портів Кабінетом Міністрів України не визначені.

Тобто межі портів досі відсутні, що значно ускладнює регулювання діяльності суб’єктів господарювання, що здійснюють обслуговування суден, вантажів та пасажирів.

Статтею 1 Закону визначено, що морський термінал - це розташований у межах морського порту єдиний майновий комплекс, що включає технологічно пов’язані об’єкти портової інфраструктури, у тому числі причали, підйомно-транспортне та інше устаткування, які забезпечують навантаження-розвантаження та зберігання вантажів, безпечну стоянку та обслуговування суден і пасажирів. Портовий оператор (стивідорна компанія) - це суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію морського терміналу, проводить вантажно-розвантажувальні роботи, обслуговування та зберігання вантажів, обслуговування суден і пасажирів, а також інші пов’язані з цим види господарської діяльності. Враховуючи викладене, дуже дивно чути, коли деякі стивідорні компанії називають себе портом.

В Україні функціонують 98 морських терміналів . З них до акваторій морських портів примикає 93.

На сьогоднішній день в Україні функціонують 98 морських терміналів (89 портових операторів). З них до акваторій морських портів примикає 93, що дає підстави для включення їх до реєстру морських портів.

Зараз ДП "АМПУ" веде активну роботу з підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визначення меж територій морських портів". Збираються заявки з відповідними документами від власників/орендарів/користувачів земельних ділянок, визначаються координати меж у новому форматі УСК 2000. На цей раз ми вирішили рухатись демократичним шляхом - нікого не примушуємо, хоча це і передбачено Законом (Підприємства морського транспорту, на які на день набрання чинності цим Законом поширюється визначення терміну "морський термінал", незалежно від їх місця знаходження в межах або за межами існуючих державних підприємств - морських портів, підлягають включенню до меж морського порту, акваторією якого вони користуються, або до меж найближчого морського порту. Територія таких морських терміналів, у тому числі територіально відокремлена від основної території морського порту, включається в межі відповідного морського порту.). Але кожен портовий оператор повинен чітко розуміти наслідки такого рішення.

Входження підприємствам морського транспорту в межі порту дозволить:

Обробляти та оформлювати іноземні судна. Відповідно до статті 73 Кодексу торговельного мореплавства України перелік морських портів України, відкритих для заходження іноземних  суден, визначається Кабінетом Міністрів України та оприлюднюється в Повідомленнях мореплавцям України. Перелік морських портів України, відкритих для заходження іноземних суден затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2013 № 466-р. Порядок оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 27.06.2013  № 430, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2013 № 1230/23762 (далі – Порядок), поширюється на судна, які заходять у морські порти України (крім морських рибних портів), капітанів морських портів, служби капітанів морських портів під час виконання ними процедур з оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден із морського порту та оформлення виходу суден із морського порту.

Стягувати портові збори за користування власною операційною акваторією та причалами. Ч. 1 статті 22 Закону встановлено, що у морському порті справляються такі портові збори: корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий, адміністративний та санітарний. Використання коштів від портових зборів допускається виключно за їх цільовим призначенням. Частиною 4 статті 22 Закону встановлено, що корабельний збір справляється на користь користувача портової акваторії, а також власника операційної акваторії причалу (причалів), збудованої до набрання чинності цим Законом, а причальний збір справляється на користь власника причалу, а якщо причал перебуває у користуванні - на користь відповідного користувача;

Здійснювати митний контроль суден та товарів оскільки статтею 209 Митного кодексу України визначено, що органи доходів і зборів здійснюють митний контроль на морському та річковому транспорті в зонах митного контролю на територіях морських та річкових портів, а також в акваторіях портів, відкритих для міжнародних перевезень;

Розраховувати на допомогу державного підприємства "Адміністрація морських портів України" при ліквідації аварій та наслідків забруднення, здійсненні інвестицій у об’єкти загального користування та інш., оскільки Адміністрація морських портів України може виконувати функції, покладені на неї, лише у відповідній зоні відповідальності.

Можливість обробляти судна, оформлювати транспортні засоби і вантажі, та стягувати за це певні кошти - більш ніж достатньо для переконання стати частиною порту, - В. Вороной

Вважаю, що можливість обробляти судна, оформлювати транспортні засоби і вантажі, та стягувати за це певні кошти - більш ніж достатньо для переконання стати частиною порту.

Крім того, у майбутньому, у разі затвердження Мінагрополітики відповідної інструкції, формування партій експортного зерна, яке передбачає можливість змішування зерна різних класів, буде здійснюватися лише зерновими складами, що провадять свою діяльність на території морських портів.

Також, Законом передбачено що в порядку та на умовах, визначених законами України, у межах морських портів можуть утворюватися спеціальні (вільні) економічні зони. ДП "АМПУ" спільно з органами виконавчої влади готуються відповідні законопроекти, які дозволять підприємствам, розташованим на територіях морських портів бути суб’єктами спеціальних (вільних) економічних зон.